خطوط مترو


با فعال کردن این لایه در نقشه، می‌تونید مسیر خطوط مترو را روی نقشه رو ببینید. هر یک از خطوط مترو بر روی نقشه با رنگ مشخصی دیده میشه.
برای نمایش این لایه روی نقشه نشان، گزینه‌ی لایه‌ها رو انتخاب کنید


و در منوی باز شده لایه‌ی "خطوط مترو" رو روشن کنید