مقصد میانی


برای این کار در حین مسیریابی آیکون جست‌وجو رو از نوار پایین انتخاب کنید
 
 و مکان مورد نظر رو جست‌وجو یا انتخاب کنید.
 
در صفحه جدید گزینه "مسیرها" رو بزنید