نمایش عوارضی و هزینه هر مسیر


شما می‌تونید قبل از سفر، از وجود عوارضی‌های توی مسیر و هزینه اون با خبر بشید.
اگر دوست دارید از مسیر بدون عوارضی سفر کنید می‌تونید بعد از انتخاب مقصد و زدن گزینه مسیریابی، دکمه تنظیمات مسیریابی رو انتخاب کنید.سپس از منو «تنظیمات طرح و مسیریابی»، گزینه‌ی  "پرهیز از عوارضی" رو فعال  کنید.می‌تونید این آموزش تصویری و آموزش بقیه قابلیت‌های نشان رو توی اینستاگرام نشان ببینید.


این مطلب مفید بود؟