تغییر موقعیت مکان کسب وکار (مکان‌های عمومی)


برای تغییر لوکیشن یک مکان روی نقشه، کافیه مکان مورد نظر‌ رو انتخاب کنید گزینه "بیشتر"


"ویرایش اطلاعات یا گزارش تعطیلی این مکان" رو انتخاب کنید

و بین دو گزینه پیشنهادی گزینه "ویرایش اطلاعات مکان" رو انتخاب کنید.


در صفحه باز شده روی کادر نقشه " تغییر موقعیت مکان روی نقشه " رو بزنید و موقعیت جدید رو با جابه جایی نقشه انتخاب و بعد تایید کنید.