سخنگو هوشمند( منیژه جدید)


منیژه جدید، سخن‌گویی است که با لحنی شیوا نام کوچه‌ها و خیابان‌ها رو در مسیر بهتون اعلام می‌کنه. برای فعال کردن منیژه جدید کافیه از قسمت تنظیمات من
گزینه تنظیمات رو انتخاب کنید

و در این صفحه، گزینه‌ی سخن‌گو رو بزنید


 از بین صداهای هوشمند، سخن‌گوی مورد نظرتون "منیژه جدید"رو انتخاب کنید.